زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: پروژه كاربرد ادوات FACTS
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: شركت توانير
کارفرمای اصلی: شركت توانير
محل اجرا: شبكه سراسري 230 و 400 كيلوولت برق ايران
شرح خدمات:
مدل‌سازي شبكه، مطالعات پخش بار و پايداری، شناسايي نقاط ضعيف شبكه، مكان‌يابي FACTS و مطالعات، شبكه، ارزيابي اقتصادي و فني
توضیحات کامل:

 

  • كاربرد كنترل‌كننده‌هاي مدرن در شبكه انتقال ايران
  • بهبود بهره‌برداري از شبكه در حالت استاتيك
  • بهبود پايداري شبكه
  • جايگزيني براي سرمايه‌گذاري جهت توسعه شبكه انتقال