زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: طراحي نظام داوري در بازار برق
تاریخ شروع: 1388
تاریخ پایان: 1389
کارفرما: شركت مديريت شبكه برق ايران
کارفرمای اصلی: شركت مديريت شبكه برق ايران
محل اجرا: ايران - تهران
شرح خدمات:
بررسي تجارب بازارهاي برق كشورهاي مختلف در زمينه‌ مديريت و حل‌اختلاف ميان بازيگران بازار، پيشنهاد يك نظام مديريت حل‌اختلاف در بازار برق ايران، بررسي جايگاه قانوني حل‌اختلاف در نظام قضايي ايران
توضیحات کامل:

 

صنعت برق هم تا قبل از تجديدساختار و پيدايش بازار رقابتي برق از مناسبات نسبتاً ساده و فاقد پيچيدگي برخوردار بود مضاف بر اينكه به‌دليل وجود ساختار يكپارچه‌ سلسله‌مراتبي، عموماً پيدايش اختلاف محلي از اعراب نداشت. چرا كه اختلاف، في‌نفسه در نقاط تعامل بين اشخاص يا نهادها حادث مي‌شود حال آن‌كه در آن ساختار، نقطه تعامل تنها محدود به تحويل برق به مشتري بود و فرآيند توليد تا توزيع برق توسط يك نهاد انجام مي‌گرفت. مقايسه نقاط تعامل حال حاضر صنعت برق كه در بردارنده‌ بازارهاي رقابتي برق است با وضعيت آن در قبل از تجديدساختار، خود گواهي است بر افزايش چشمگير سطح تعاملات كه از پيچيدگي‌هاي درخور تأملي هم برخوردارند. تعمق در ساختار فعلي صنعت برق مؤيد اين مطلب است كه دگرگون شدن ساختار و ظهور و بروز بازيگران مختلف و بعضاً جديد در فرآيند توليد، انتقال و توزيع و افزايش سطح پيچيدگي تعاملات بين آن‌ها و نيز تغيير بنيادين مناسبات، پيدايش اختلاف‌هايي را سبب شده است كه از نظر ماهيت به كلي با فضاي قبل از تجديدساختار متفاوت‌اند. لازم به توضيح نيست كه موفقيت هر سيستمي درگرو توجه به همه جوانب عملكردي آن سيستم است. اختلاف‌ها و تنازعات انساني در سيستم‌هاي پيچيده كه در آن نقش انسان و تعاملات انساني بسيار مهم و اثرگذار است، مي‌تواند كارايي آن سيستم‌ها را با ترديد مواجه كند. بازار برق به‌عنوان يك سيستم پيچيده متشكل از سخت‌افزار، نرم‌افزار، اطلاعات، مقررات و تعاملات انساني از اين موضوع مستثني نيست و براي جلوگيري از اثر منفي اختلاف‌هاي بين بازيگران بازار بر عملكرد بازار بايد براي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلاف‌ها بين بازيگران تدابير و تمهيدات مناسبي انديشه شود. نگاهي به بازارهاي برق رقابتي موجود حاكي از آن است كه متوليان آن بازارها با بكارگيري دست‌آوردهاي نوين علم حقوق در زمينه‌ روش‌هاي حل اختلاف مسالمت‌آميز، در مقابل رسيدگي قضايي يا رجوع به محاكم قضايي به حل و فصل توافقي اختلاف‌ها مبادرت ورزيده‌اند. از اين‌رو، پياده‌سازي سازوكاري نظام‌مند و مبتني بر انصاف و عدالت براي رفع و رجوع اختلاف‌ها ميان بازيگران بازار از ضرورت‌هاي كاهش اثر تخريبي اختلاف‌ها در عملكرد كلي بازار برق است.  اين بررسي جايگاه نظام حل اختلاف در بازارهاي برق مختلف و نيز ساير اركان حل اختلاف در اين بازارها، الگويي براي حل و فصل اختلاف در بازار برق ايران پيشنهاد داده است.