زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: طراحي ابزار مقررات و قيمت گذاري نقطه اي
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: شركت مديريت شبكه برق ايران
کارفرمای اصلی: شركت مديريت شبكه برق ايران
محل اجرا: تهران - ايران
شرح خدمات:
اجراي برنامه در مدار قرارگيري واحدها با قيد امنيت، قيمت‌گذاري نقطه‌اي انرژي، قيمت‌گذاري خدمات انتقال، تعيين هزينه‌هاي تلفات در سيستم، انجام مطالعات تجربي در مورد ساير كشورهاي داراي بازار برق فعال
توضیحات کامل:

 

  • تعيين نواحي براي اعمال قيمت برق وابسته به مكان
  • ارائه روش براي تعيين قيمت‌هاي نواحي
  • ارائه روشي نوين براي پرداخت به فروشندگان برق در بازار با در نظر داشتن قيمت‌هاي ناحيه‌اي و نيز با كمترين انحراف از روش فعلي براي جلوگيري از مقاومت بازيگران بازار
  • تعيين هزينه‌هاي تلفات، پرشدگي خطوط، و خدمات انتقال علاوه بر قيمت انرژي
  •