زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: مطالعات تامين توان شبكه برق سلاله عمان از طريق اتصال نيروگاه خصوصي IPP-2
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: شركت برق ظفار - عمان
محل اجرا: عمان
شرح خدمات: • جمع آوري اطلاعات شبكه برق سلاله عمان و بازبيني اطلاعات
• تعيين ظرفيت نيروگاه خصوصي IPP-2 و ارائه طرح اتصال به شبكه بر اساس فاكتورهاي فني و اقتصادي
• انجام مطالعات استاتيكي و ديناميكي شبكه برق سلاله عمان
• انجام مطالعات جبران‌سازي توان راكتيو در شبكه
• ارائه طراحي مقدماتي اجراي طرح‌هاي احداث خط و پست جهت اتصال نيروگاه به شبكه
• تهيه گزارش براورد مالي و اقتصادي اجراي طرح مدل‌سازي شبكه، مطالعات پخش بار، اتصال كوتاه و پايداري گذرا، شناسايي نقاط ضعيف شبكه، مكان‌يابي، ارزيابي اقتصادي و فني
توضیحات کامل:

برنامه‌ريزي توسعه شبكه، با توجه به رشد روزافزون مصارف الكتريكي، امري اجتناب ناپذير است. بر اين اساس، شركت برق ظفار عمان به منظور تامين بار سال‌هاي آينده شبكه خود، انجام مطالعات احداث نيروگاه را در دستور كار خود قرار داده است. از طرفي انتخاب بهينه نيروگاه بر اساس ميزان ظرفيت گردان مورد نياز شبكه و همچنين ديگر فاكتورهاي فني و اقتصادي از اهميت بسزايي برخوردار است. از اين رو موننكو ايران به عنوان مشاور فني طرح امكان‌سنجي نيروگاه، فعاليت خود  را در اين پروژه آغاز نمود و انجام مطالعات در فاز نهايي خود قرار دارد.