زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: مطالعات امكان سنكرون كردن شبكه‌هاي برق ايران و عراق
تاریخ شروع: 1393
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: وزارت برق عراق
محل اجرا: عراق
توضیحات کامل:

مطالعات اتصال شبكه‌هاي قدرت در ابعاد منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي شامل مباحث متعدد و متنوعي است كه نيازمند در نظر گرفتن ابعاد فني، زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد. از جمله مي‌توان به مواردي از جمله قابليت بهره‌برداري به صورت سنكرون شبكه‌هاي اتصال يافته،‌ ميزان و جهت توان جاري شده بين شبكه‌ها،‌ محدوده جغرافيايي اتصال و تفاو‌ت‌هاي فني و بهره‌برداري شبكه‌ها اشاره نمود. اين پروژه به دنبال بررسي ابعاد مختلف در اتصال سنكرون شبكه‌هاي برق ايران و عراق مي‌باشد. شايان ذكر است كه مطالعات فني اين پروژه با استفاده از نرم‌افزار PSS/E درحال انجام مي‌باشد.

اهم فعاليت‌ها در اين پروژه عبارتند از:

 • جمع‌آوري اطلاعات و مدل‌سازي شامل:
 • اطلاعات فني (توليد، انتقال، بار، بهره‌برداري و ...)
 • اطلاعات مالي و اقتصادي
 • مدل‌سازي و صحت‌سنجي اطلاعات
 •  مطالعات امكان‌سنجي طرح‌هاي مختلف اتصال شامل:
 • تشخيص نقاط قوت و ضعف شبكه‌هاي ايران و عراق (مطالعات استاتيك و ديناميك)
 • پيشنهاد طرح‌‌هاي مختلف اتصال
 • ارزيابي فني و اقتصادي طرح‌هاي پيشنهادي (مطالعات تفصيلي استاتيك و ديناميك،‌ آناليز اقتصادي)
 • تعيين بهترين طرح اتصال با درنظرگرفتن الزامات فني
 •  مطالعات تكميلي طرح اتصال نهايي شامل:
 • برنامه اجرايي طرح پيشنهادي با درنظرگرفتن قيود فني
 • تاثيرات متقابل شبكه‌ها پس از اتصال (قابليت اطمينان، حفاظت، بهره‌برداري، پايش و كنترل)
 • نيازهاي حفاظتي و فني شبكه‌ها براي اتصال
 • ارزيابي مالي طرح پيشنهادي