زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: مديريت رزرو بهره‌برداري در شبكه‌هاي MIS و Dhofar
تاریخ شروع: 1394
تاریخ پایان: 1397
کارفرما: شركت انتقال برق عمان (OETC)
محل اجرا: عمان
توضیحات کامل:

همانطور که مي​دانيم، شبکه‌هاي قدرت بايستي در تمام لحظات مقدار قابل قبولي از رزرو بهره‌برداري را دارا باشند. از طرفي بايستي سطح مناسبي از قابليت اطمينان سيستم در هر لحظه را تضمين نموده و از سويي ديگر، بهره‌برداري مناسبي از لحاظ اقتصادي را به دنبال داشته باشد.

شبکه انتقال برق عمان از دو شبکه مجزاي MIS و Dhofar تشكيل شده است. هدف از انجام اين پروژه، تعيين و مديريت بهينه رزرو بهره­‌برداري در شبكه­‌هاي تشكيل دهنده OETC با رعايت قيود فني و ملاحظات اقتصادي بوده كه تحت سناريوهاي زير انجام مي‌پذيرد:


  • تعيين رزرو بهره​برداري بهينه در سيستم‌هاي MIS وDhofar  به صورت مجزا
  • تعيين رزرو بهره​برداري بهينه براي سيستم‌هاي MIS وDhofar  به صورت متصل به‌يكديگر از طريق PDO
  • تعيين رزرو بهره​برداري بهينه در سيستم‌هاي MIS وDhofar  به صورت همزمان با در نظر گرفتن اتصال داخلي به PDO و اتصال به شبکه امارات

در اين پروژه در تمامي حالات فوق مقدار رزرو بهينه بهره‌­برداري و درصد ذخيره چرخان و غير چرخان، تعيين شده و نحوه توزيع آن بين نيروگاه­‌هاي مختلف مشخص مي­‌گردد. در نهايت با توجه به اين موارد يك خط مشي كلي در تعيين و مديريت رزرو و نحوه توزيع آن به كارفرما پيشنهاد مي​شود و پس از تاييد، در طي پروسه يك ماهه به صورت آزمايشي مورد اجرا قرار خواهد گرفت.