زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: مطالعات قابليت اطمينان بهره‌برداري شبكه برق بنگلادش
تاریخ شروع: 1394
تاریخ پایان: 1397
کارفرما: وزارت نيروي بنگلادش
محل اجرا: بنگلادش
توضیحات کامل:

به منظور افزايش قابليت اطمينان سيستم به سطح استانداردهاي بين المللي، مدرنيزه كردن آن توسط حفاظت‌هاي موردنياز ضروري است. اين اقدامات به منظور تامين رشد بار و بهره‌برداري ايمن ضروري است. ضمنا سيستم قدرت بايستي توانايي تحمل شوك‌هاي ناخواسته را نيز دارا باشد. همچنين بهره‌برداي مناسب از شبكه بايستي در حين فازهاي سريع توسعه شبكه به خوبي انجام شود. بنابراين مطالعات قابليت اطمينان و حفاظت شبكه قدرت بنگلادش به منظور ارزيابي ظرفيت و حساسيت شبكه، شناسايي خطاها و ارائه راه‌حل‌هاي مناسب به منظور افزايش ايمني، امنيت و قابليت اطمينان شبكه بنگلادش ضروري است.

هدف پروژه مطالعات قابليت اطمينان شبكه قدرت بنگلادش به منظور عملكرد پايدار شبكه در دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است. مشاور راه حل‌هاي فني براي بهبود شبكه در افق 2021 را ارائه خواهد كرد. مطالعات شامل موارد زير مي‌شود:

  • تحليل و پيشنهاد حاشيه رزرو، پياده‌سازي كنترل اوليه فركانس (پاسخ فركانسي)، پياده‌سازي AGC/AFC و توزيع اقتصادي بار و ساير امكانات بهره‌برداري؛
  • تحليل رخدادها در سناريوهاي مختلف؛
  • بررسي تنظيمات حفاظتي و فلسفه حفاظت شبكه قدرت بنگلادش؛
  • بررسي مجدد وظايف نيروگاه تلمبه‌اي – ذخيره‌اي (PSPP) به عنوان پشتيبان بهره‌بردار؛
  • انجام مطالعات بهره‌برداري جزيره‌اي از شبكه قدرت به منظور تامين بارهاي حساس به صورت ايزوله در سناريوهاي مختلف؛
  • تعيين تكنولوژي هاي مناسب به منظور امنيت، ايمني و قابليت اطمينان بيش‌تر سيستم قدرت؛
  • بهبود استاندارد شبكه (Grid code) فعلي به منظور اطمينان از بهره‌برداري ايمن و پايدار شبكه قدرت؛
  • ارائه پيشنهاد استفاده از ابزارهاي شبكه هوشمند (Smart Grid) در بهره‌برداري از شبكه قدرت؛ و
  • انتقال اطلاعات و تجربيات در حين انجام كار (on-the-job training) به تيم كارفرما.