زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: انجام مطالعات سيستم جامع برق شركت پتروشيمي جم
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شركت پتروشيمي جم
محل اجرا: استان بوشهر – منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
شرح خدمات: - جمع آوري داده‌ها و اطلاعات مورد نياز
- تهيه و تدوين بانك اطلاعاتي مناسب
- ورود اطلاعات جمع‌آوري شده در نرم‌افزارهاي شبيه ساز مناسب و مدلسازي شده
- تحليل و آناليز سيستم و تعيين نقاط ضعف سيستم
- تعيين نقاط ضعف سيستم از نظر تامين توان راكتيو و ارائه راهكارهاي موثر جهت اصلاح و بهبود آن
- ارايه تنظيمات حفاظتي رله‌ها
- ليست حداقلي مدارك مورد نياز

توضیحات کامل:

موضوع اين پروژه بررسي جامع و تفصيلي سيستم برق شركت پتروشيمي جم مي‌باشد. مبناي اين مطالعات با كمك نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز سيستم‌هاي قدرت خواهد بود كه ابزار مناسب جهت سامان‌دهي اطلاعات موجود و ارزيابي سيستم مي‌باشد. تمركز اصلي اين پروژه در بررسي نقاط ضعف سيستم برق پتروشيمي جم بر مبناي شاخص‌هاي استاندارد و از منظر تامين توان راكتيو و ارائه راهكارهاي عملي جهت اصلاح آنها مي‌باشد. همچنين ارائه راهكارهايي جهت هماهنگ نمودن رله‌هاي حفاظتي در نقاط آسيب‌پذير مجتمع از جمله اهداف اين پروژه بشمار مي‌رود.