زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: قرارداد ارائه خدمات مشاوره مهندسي و نظارت عاليه و نظارت كارگاهي فاز 2 خط يك قطار شهري شيراز
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شهرداري شيراز - سازمان قطار شهري شيراز و حومه
محل اجرا: شيراز
شرح خدمات: - برنامه‌ريزي و كنترل پروژه ،‌تعيين روش اجراي كار، كنترل پيشرفت كار و نظارت كارگاهي
- مهندسي
- نظارت بر ارجاع كار
- هماهنگي اجرايي، تحويل موقت ،تحويل دائم
- كنترل كيفيت اجراي پروژه
- برآورد، كنترل پرداخت‌ها و هزينه‌ها،‌ امور قراردادها
- امور مربوط به دوره بهره‌برداري آزمايشي (دوره تضمين) و تحويل قطعي

توضیحات کامل:

هدف از انجام اين پروژه ادامه عمليات معماري و سازه، روسازي و زير سازي و تجهيزات مربوطه، تجهيزات و تاسيسات ويژه و ناويژه تونل و ايستگاه‌هاي فاز 2 خط يك قطار شهري شيراز در حد فاصل دپوي مركزي تا ايستگاه زنديه  مي‌باشد. از آنجا كه اعمال نظارت و كنترل درون سازماني پيمانكار به تنهايي نمي‌تواند اطمينان لازم را از نظر كيفيت و سرعت انجام كارها براي كارفرما فراهم آورد، مشاور كارفرما بايد در مراحل طراحي، ساخت و راه‌اندازي از سوي كارفرما بر كيفيت و كميت كارها نظارت كند. لذا شركت مهندسين مشاور موننكو ايران به عنوان مشاور كارفرما جهت انجام خدمات مشاوره مرحله سوم نظارت عاليه و كارگاهي براي اين طرح عظيم انتخاب گرديده است.