زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: مطالعات طرح جامع برق سايت5000هكتاري منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس
محل اجرا: استان هرمزگان
شرح خدمات: 1- گردآوري و مطالعه اطلاعات درخصوص خطوط و پستهاي فعلي تغذيه كننده منطقه و زيرساختهاي موجود
2- بررسي، مطالعه و استخراج تقاضاي آتي موردنياز منطقه
3- بررسي و مطالعه و ارائه روشهاي مختلف تامين و توزيع برق منطقه
4- اعلام هزينه، مزايا، معايب هر روش و پيشنهاد روش برتر با توجيه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي.
5- تعيين نحوه اتصال به شبكه بالادست و طراحي تفصيلي كامل جهت تامين و توزيع برق فرودگاه شامل برآورد بار، تعيين مكان پست در سايتهاي چندگانه، طراحي خطوط400،230، 63كيلوولت و طراحي و بهينه سازي شبكه توزيع.
6-گزارش نهايي مطالعات زمين شناسي، زلزله خيزي، باد و ... بهمراه مسيريابي خطوط و نقشه برداري و ارائه دفترچه هاي محاسبات مربوط به پستهاي برق و تنظيم اسناد مناقصه و قراردادهاي خريد تجهيزات و اجرا.
7- نظارت عاليه و كارگاهي بر مراحل اجراي پروژه.

توضیحات کامل:

منطقه ويژه خليج فارس به مساحت 5000 هكتار به عنوان قطب صنايع سنگين فولاد و آلومينيوم در جنوب كشور ميباشد كه شركتهاي آلومينيوم المهدي، هرمزال و فولاد هرمزگان در آن مستقر ميباشد و شركتهاي صبافولاد و فولادكاوه جنوب كيش در حال احداث دراين منطقه ميباشند. با توجه به توسعه صنايع موجود و داوطلب حضور در منطقه مذكور ، پيش بيني احداث تاسيسات زيربنائي آب، برق، گاز، ... از مهمترين وظايف مديريت منطقه (بعنوان متولي توسعه زيرساختها) ميباشد هدف از اين پروژه مطالعات طرح جامع تامين برق منطقه ويژه جهت برآورد بار ، تعيين مراكز ثقل و ارائه طرحهاي شبكه برق (خطوط ، پستهاي انتقال ، نيروگاهي) موردنياز در سالهاي افق توسعه منطقه و انجام مطالعات سيستم جهت ارتباط با شبكه سراسري ميباشد.