زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: پروژه تاسيسات جانبي توسعه پالايشگاه اصفهان (بسته C)
تاریخ شروع: 1386
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: گروه مپنا
کارفرمای اصلی: شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران (NIOEC)
محل اجرا: كيلومتر 15 جاده اصفهان – تهران
شرح خدمات:
فعاليت‌هاي شركت موننكو ايران در اين پروژه شامل مرور، صحه گذاري، تكميل و تاييد مدارك طراحي پايه، طراحي واحدهاي فاقد طراحي پايه، تهيه اسناد فني مناقصه و ارزيابي پيمانكاران، طراحي تفصيلي واحدهاي Flare ، آب، سوخت، هوا، Interconnection، نيتروژن و ذخيره سازي، بازنگري طراحي تفصيلي پيمانكاران، مهندسي عمومي و مديريت فصول مشترك، طراحي سه بعدي با هدف تطابق و همزماني ID & P ها با مدل سه بعدي، و خدمات مديريت پروژه مي باشد. علاوه بر آن، نظارت كارگاهي و كنترل نقشه‌ها و مدارك دفتر فني كارگاه نيز به عهده اين مشاور ميباشد.
توضیحات کامل:

 

بر اساس فهرست سازمان مديريت صنعتي ايران از پرفروش ترين شركت هاي توليد كننده كشور در سال هاي 1386 و 1387 پالايشگاه اصفهان دررتبه نخست اين ليست قرار دارد. شركت پالايش نفت اصفهان در حالي به عنوان برترينشركت از نظر ميزان فروش معرفي شده است كه به طور ميانگين 24 درصد فرآورده هاينفتي مورد نياز كشور را تأمين مي كند. ظرفيت اوليه پالايشگاه اصفهان 200 هزار بشكهدر روز بوده است كه سال هاي پس از جنگ ظرفيت آن افزايش يافت و حتي در برهه اي به 400 هزار بشكه در روز نيز دست يافت پالايشگاه اصفهان حدود 20 درصد از بنزين موردنياز كشور را تأمين مي كند. طرح توسعه و بهينه سازي پالايشگاه اصفهان باميزان سرمايه گذاري 7/2 ميليارد يورو از سال 1386 آغاز شده است. اين طرح ازبزرگترين پروژه هاي در دست اجراي كشور است. از اهداف اين طرح مي توان به موارد ذيلاشاره كرد:
- كاهش توليد محصولات سنگين(نفت كوره) وافزايش توليد محصولات سبك و با ارزش(عمدتا بنزين) با احداث واحدهاي فرآيندي جديد
- ارتقاء كيفيت محصولات اصلي(بنزين،نفت كوره و نفت گاز) مطابق بااستاندارد فرآورده هاي نفتي اروپا با احداث واحدهاي فرآيندي مورد نياز
- تثبيتظرفيت بهينه پالايشي در 360 هزار بشكه در روز و افزايش انعطاف پذيري عملياتي بااحداث يك واحد تقطير جديد
- اصلاح و رفع تنگناهاي عملياتي در واحدها و تأسيساتموجود
- تغيير سيستم كنترل Pneumatic فعلي به سيستم پيشرفته DCS
- كاهش يا حذف آلاينده هاي زيست محيطي