زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: پروژه خدمات مشاوره مديريت پيمان، نظارت عاليه و كنترل پروژه و نظارت بر خدمات مهندسي و تداركاتي (كالا) و نظارت كارگاهي طرح توليد بايواتانول سوختي و محصولات جانبي از غلات كشاورزي
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شركت گسترش سوخت سبز زاگرس (زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)
شرح خدمات:
- شناسايي و ارزيابي شركت‌هاي صاحب صلاحيت معتبر بين‌الملل جهت انجام طراحي پايه و دانش فني
- تهيه اسناد مناقصه ارجاع كار به پيمانكار
- انجام خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
- نظارت بر انجام فعاليت‌هاي مهندسي پايه و تفصيلي
- نظارت بر انجام فعاليت‌هاي تداركات و خريد كالا ساخت داخل و خارج
- نظارت كارگاهي بر ساخت و نصب تجهيزات
- نظارت به راه‌اندازي و تست و تحويل و بهره‌برداري

توضیحات کامل:

هدف از اجراي اين پروژه استفاده از غلات موجود در صنعت كشاورزي از جمله ذرت و گندم و مبادرت به توليد الكل زيستي با خلوص 95/99 در يك پروسه تخميري مي باشد. در اين پروژه 200 هزار ليتر در روز و يا 66 ميليون ليتر الكل سوختي در سال توليد خواهد گرديد. ضمنا محصولات و مشتقات جانبي هم بعنوان خوراك دام قابل استفاده خواهند بود.