زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: مركز ديسپاچينگ ملي
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: گروه مپنا
کارفرمای اصلی: شركت مديريت شبكه برق ايران
محل اجرا: مركز اصلي در تهران
شرح خدمات: خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي احداث، خريد تجهيزات، نصب و راه‌اندازي دو مركز اصلي و پشتيبان ديسپاچينگ ملي ايران
توضیحات کامل:

با توجه به اينكه فركانس متمركز شبكه به عنوان يكي از شاخص‌هاي پايداري و تعادل بين ميزان توليد و مصرف برق مي‌باشد، كنترل فركانس شبكه به مركز ملي ديسپاچينگ سپرده شده است. ديسپاچينگ ملي مسئوليت برنامه‌ريزي، هدايت و كنترل شبكه سراسري توليد و انتقال صنعت برق را به منظور هماهنگ نمودن توليد با ميزان مصرف با در نظر گرفتن امكانات و ظرفيت‌هاي انتقال عهده‌دار مي‌باشد. اهم وظايف ديسپاچينگ ملي عبارت است از:
- پيش‌بيني نياز مصرف در مقاطع سالانه، ماهيانه، هفتگي، روزانه و لحظه‌اي
- برنامه‌ريزي و هماهنگي توليد مولدهاي نيروگاهي شبكه با توجه به معيارهاي اقتصادي
- حفظ ايمني و پايداري شبكه توليد و انتقال
- بهره‌برداري بهينه و اقتصادي از منابع توليد و انتقال
- نظارت بر عملكرد ديسپاچينگ مناطق
ابزار مركز كنترل ملي جهت تثبيت فركانس شبكه، مديريت توليد واحدهاي بزرگ مي‌باشد. سيستم ديسپاچينگ ملي با نصب تجهيزات اسكادا در نيروگاه‌‌هاي بزرگ، ضمن قرائت توليد هر واحد و وضعيت آنها با استفاده از نرم‌افزار‌هاي كنترل واحد‌هاي توليد، به صورت دستي و يا خودكار، بار واحدها را براي حفظ پايداري و فركانس شبكه كنترل مي‌نمايد. بدين منظور لازم است كه كليه نيروگاه‌ها و پست‌هاي توزيع برق با اين مراكز ارتباط داشته و اطلاعات آنها دريافت گردد.
در تشكيل بازارهاي جديد برق، سيستم‌هاي ديسپاچينگ نقش حياتي ايفا مي‌كنند؛ با اين توضيح كه در شبكه‌هاي مبتني بر بازار برق، اطلاعات مالي مانند قيمت عرضه برق و تقاضاي برق در كنار پارامترهاي اقتصادي نقش اصلي را در تعيين جريان توليد، انتقال و مصرف برق ايفا مي‌نمايند. به خصوص در اين بازارها دسترسي مستقيم و مطمئن به اطلاعات عرضه و تقاضاي برق در كنار اطلاعات فني شبكه نيازمند سيستم‌هاي پيچيده اطلاعاتي و كنترلي مي‌باشد