زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
پروژه تهيه مدل سه بعدي سكوهاي مناطق چهارگانه شركت
[HASVALUE:ُStartDate] تاریخ شروع: [CUSTOM:ُStartDate] [/HASVALUE:ُStartDate] [HASVALUE:ٍُEndDate] تاریخ پایان: [CUSTOM:ٍُEndDate][/HASVALUE:ٍُEndDate]
خدمات مهندسي پروژه تاسيسات جانبي پالايشگاه گاز پار
[HASVALUE:ُStartDate] تاریخ شروع: [CUSTOM:ُStartDate] [/HASVALUE:ُStartDate] [HASVALUE:ٍُEndDate] تاریخ پایان: [CUSTOM:ٍُEndDate][/HASVALUE:ٍُEndDate]
مديريت نظارت بر مهندسي،‌ خريد، اجرا و راه‌اندازي پ
[HASVALUE:ُStartDate] تاریخ شروع: [CUSTOM:ُStartDate] [/HASVALUE:ُStartDate] [HASVALUE:ٍُEndDate] تاریخ پایان: [CUSTOM:ٍُEndDate][/HASVALUE:ٍُEndDate]
پروژه تاسيسات جانبي توسعه پالايشگاه اصفهان (بسته C
[HASVALUE:ُStartDate] تاریخ شروع: [CUSTOM:ُStartDate] [/HASVALUE:ُStartDate] [HASVALUE:ٍُEndDate] تاریخ پایان: [CUSTOM:ٍُEndDate][/HASVALUE:ٍُEndDate]